Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového    Časté dotazy   
Skip Navigation Links.

Výkazy

V systému jsou předdefinovány základní výkazy a nové lze doplnit. Výkazy 1 až 4 jsou formuláře platné pro rok 2002. Výkazy 5 až 7 odpovídají vyhlášce MF č. 500/2002 Sb. ze dne 6.11.2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Základní odlišnost formulářů roku 2003 je v tom, že se neuvádí řádky obsahující nulové hodnoty a výkazy ve zkrácené formě jsou odvoditelné z výkazů v plném rozsahu. Proto stačí  pouze jedna definice výkazu pro obě formy. Navíc přibyl výkaz zisku a ztráty v druhovém členění. Názvy výkazů roku 2003 jsou použity přímo při jejich tisku, takže je nepozměňujte. Bezproblémový je rovněž jejich převod do formátu rtf.

Každý nový výkaz lze tisknou ve 3 formátech: v plném rozsahu, zkráceném rozsahu a položkově. Položkový tisk obsahuje pro každý řádek konta a jejich zůstatky, které na daný řádek přispívají. Výkazy 1 až 4 se mohou zobrazit pouze v jedné formě a proto způsob otevření na ně nemá vliv.

Výkaz lze otevřít poklepnutím nebo výběrem způsobu otevření ze zkrácené nabídky.

Konta na řádek

V tomto formuláři se provede přiřazení kont řádkům výkazu. Tlačítkem výchozí se provede výchozí nastavení výkazu. Výchozí nastavení je nutné provést vždy po přidání nových kont do účtového rozvrhu.

Volná konta

Zobrazí se konta, která nejsou přiřazena žádnému řádku výkazu. Například pro rozvahu se zobrazí všechna nákladová a výnosová konta a některá konta rozvahová. Zůstatek rozvahových kont, která nejsou přiřazena žádnému řádku výkazu musí být k datu sestavení výkazu nulový. Jinak nesouhlasí aktiva a pasiva.

Uložené hodnoty výkazu

Před tiskem výkazu je možné zadat, zda budou hodnoty výkazu uloženy. V některých výkazech se zobrazují kromě aktuálního období i hodnoty předchozího účetního období. Ty jsou čerpány z uložených hodnot. Volbou uložené hodnoty lze tyto údaje zobrazit.